Illustration

 

Skin. Centro Urbano Presidente Alemán C.U.P.A., 1950,

Mario Pani, Mexico City, Mexico. 2006

Tattoo on horse skin for Damián Ortega